FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
DYBTGÅENDE KONFLIKTLØSNING
intensivt retreat forløb
5 dages forløb med terapi og coaching
med fokus på personlighedsudvikling for den enkelte
For dig og et menneske i dit liv, hvor jeres relation er betydningsfuld, f.eks. forældre/voksne børn, familie eller venner. Hvor I har lyst til at arbejde med både jer selv og jeres relation på et dybere plan. Et intensivt forløb, som foregår i en atmosfære af ro og fordybelse, og hvor I begge er støttet af hver jeres terapeut/coach.
Formål og indhold
Ofte går vi fejl af hinanden, fordi vi bliver fanget i vores gamle mønstre, vaner og tankeformer. Vi vikler os ind i en uklar og vildledende kommunikation i stedet for at give udtryk for, hvad vi selv føler. Ofte fordi vi tidligere har oplevet, at disse følelser har medført en reaktion hos andre, som har gjort dig utryg.
Løsningen er ikke, at takle konflikterne ved at forsøge at overbevise den anden eller at lave hinanden om; men i at hver især erkender, hvordan I har det – og står ved det, over for jer selv og den anden.
Forløbet er bygget op omkring individuelle sessioner og samtaler, samt fælles coaching.
Forløbet foregår i retreat for at intensivere de processer, der igangsættes af terapien, ved at give jer mulighed for fordybelse i trygge omgivelser, uden udefra kommende krav og forventninger.
Gennem forløbet vil I opleve,
  • at blive bevidst om egne tankeformer, vane- og handlingsmønstre
  • at prøve nye måder at indgå i relation med hinanden på; coachet af terapeuterne
Formålet hermed er,
  • at I bliver i stand til at forstå og tage ansvar for egen andel i jeres relation og eventuelle konflikter
  • at I lærer at kommunikere på en måde, hvor I på en gang kan tage vare på jer selv og på jeres relation
Ved at forstå jer selv og jeres reaktioner, får I mulighed for at vælge en ny måde at forholde jer til hinanden på og for at acceptere, at jeres forskelligheder kan være med til at styrke en ligeværdig relation.
Sådan foregår det
I har hver Jeres egen terapeut/coach gennem hele forløbet, der foregår som en blanding af individuel terapi og coachede samtaler mellem Jer.
De individuelle sessioner består af samtale og regression – Multi Inkarnations Terapi, som er en psyko-spirituel terapiform. Hver session varer ca. 3 timer dagligt. Du kan få nærmere oplysning om Multi Inkarnations Terapi på vores hjemmesider, som er anført nedenfor, eller ved at ringe til os.
Sessionerne vil foregå om formiddagen, med efterfølgende tid til refleksion, fordybelse og renskrivning af notater.
Om eftermiddagen mødes vi alle fire og arbejder videre med de temaer, der er dukket op i løbet af sessionen.
Efter aftensmåltidet vil der være mulighed for at deltage i en fælles time, som kan bruges til dialog, meditation eller andet. Aftenen kan også bruges til hvile, egen fordybelse og refleksion.
Sidste dag vil blive brugt til refleksion og afklaring, både individuelt og omkring jeres relation. Hvad har I brug for at give jer selv? Hvad har I brug for fra den anden? Hvad skal der til, for at det er muligt?
Terapeuter
Foregår i samarbejde med:
WORKING SPIRIT
v/Susanne Lynge Riber, København.
Telefon 2186 4945
Se hjemmeside under "Links"
Øvrige oplysninger
Sted og dato:
Efter aftale

Pris pr. deltager:
Antal deltagere:
2 personer
Tilbage til Kursusoversigt
Tilbage til toppen af siden