FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
LAD DIT AUTENTISKE LIV FOLDE SIG UD
Skabelsesteori og ny videnskab
Vi ved endnu kun lidt om vores fulde væsen og det univers af energi, som vi lever i.
Det er i dag en udbredt opfattelse, at vi alle er dele i et holistisk energi Univers, som består af ren Bevidsthed. En Bevidsthed, som også benævnes ånd/spirit eller Gud. - En energi, der udtrykker sig i alle former og er essensen i alt, der er.
Med udgangspunkt heri, er vi således alle - i vores dybeste essens - den samme Bevidsthed. Vi er både Skaberen og det skabte. Alle forbundet i et holistisk univers, hvor en ændring hos den enkelte påvirker resten af helheden.  
Spirituelle traditioner og store tænkere har gennem tiderne haft denne overbevisning og teori, som i dag understøttes af flere videnskabelige opdagelser.
Blandt udvalget af DVD'er, der forholder sig hertil, kan nævnes:
'
THE LIVING MATRIX' fra 2009
- den nye videnskab om healing
'
YOU CAN HEAL YOUR LIFE', Louise L. Hay, fra 2007
- Louise Hay's erfaringer omkring sammenhængen mellem tanker og sygdom, samt vejledning til helbredelse og et bedre liv
'
VERDEN PÅ HOVEDET!' fra 2004 (originaltitel: What the bleep do we (k)now?!)
- introducerer (citat): 'de nyeste videnskabelige teorier om bevidsthed, opfattelse, kropskemi og hjernestruktur: Hvad er tanker lavet af? Hvad er virkelighed? Kan tanker ændre det, vi opfatter som virkelighed?' 

Blandt bøger kan nævnes:
Gregg Bradens bog 'DEN GUDDOMMELIGE MATRIX' fra 2007 (originaltitel 'The Divine Matrix')
- om sammenhængen mellem tid, rum, bevidsthed og tro.
Bruce H. Liptons bog 'INTELLIGENTE CELLER' fra 2005 (originaltitel 'The Biology of Belief')
- om forskning inden for nyere biologi, som viser, at de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker har indvirkning på kroppens celler og vækstmiljø.
Chris Griscom's bog 'DEN MAGISKE KROP' fra 1992 (originaltitel 'The Ageless Body'),
- om hvordan vi kan forme og motivere vores egen krop, gennem bevidsthed om kroppen og kilden til de energier, der bevæger sig gennem den.
Baseret på ovenstående, skaber vi vores virkelighed gennem den, vi er - vores energivibration. Vi tiltrækker hændelser og mennesker, der spejler vores egen vibration. Øjeblik for øjeblik, skaber vi således vort liv gennem vores overbevisninger og forventninger. - De tanker, følelser, og emotioner, som skaber vores energivibration.
Skabelsen sker både i og uden for vores fysiske krop.
  • Kroppens biokemiske forhold, som pH-værdi og hormonbalancer, ændres samtidig med vores følelser. - Vores følelser påvirker således, også rent fysisk, vores helbredstilstand.
  • Kommunikationen med det universelle skabelsesfelt sker gennem følelsernes vibration, som påvirker vores dna, som igen påvirker det stof, som vores verden er skabt af - og således vores virkelighed.
Skabelsesfeltet indeholder alle muligheder. Skabelsesprocessen sker gennem vores tanker, emotioner og følelser.
Tanker er billeder af muligheder. Vores tanker er de valg, som sindet - bevidst eller ubevidst - foretager blandt disse uendelige muligheder.
Følelserne er Bevidsthedens sprog. - Følelser, skabt i mødet mellem tankerne og de emotioner, som de skaber i os (grundlæggende, kærlighed eller frygt). Kraften i emotionerne, er den energi, der inviterer muligheden ind i vores liv.
Energivibrationen i hjertefølelsen er instruktioner til skabelsesfeltet, eller sagt på en anden måde: følelserne i hjertet er vores bøn til det guddommelige ophav. Hjertets energifelt er det stærkeste i vores krop. Når dette energifelt ændres, påvirker det skabelsesfeltet og derved vores virkelighed.
Tilbage til: Forsiden
Tilbage til: Hvad har skabt din livssituation
Tilbage til: Det Autentiske Selv
Tilbage til: Kroppen
Følelsernes indflydelse på kroppens cellemiljø
Ifølge den internationalt kendte cellebiolog Bruce Lipton, - som er formidler af frontlinje videnskab inden for cellebiologi og bevidsthed - kører vi hovedparten af tiden på 'autopilot' og styres herved af de 95% af vores bevidsthed, som tilhører underbevidstheden. - Underbevidstheden er alt det, som vi har lært og er blevet påvirket af i vores opvækst. Indlæring og oplevelser, som har formet vores overbevisninger om os selv, andre og om livet. På godt og ondt.
Med udgangspunkt i, at vores tanker og følelser påvirker vores cellemiljø, er indholdet af vores underbevidsthed således en væsentlig faktor i forbindelse med kroppens balance og helbred.
Mange indlærte funktioner kører hensigtsmæssigt på 'autopilot', så vi ubevidst udfører dem, mens vi har bevidst fokus på noget andet.
Mindre hensigtsmæssigt er det, når vores beviste og ubevidste overbevisninger er i konflikt med hinanden og sender forskellige signaler til kroppen.
Bruce Liptons undersøgelser viser, at cellerne først og fremmest adlyder signalerne fra sindet (via centralnervesystemets adrenalin), selv om signalerne er i konflikt med kroppens signaler (lokale histaminsignaler).
Forskningen har vist, at vores celler påvirkes af vibrationerne omkring dem. Vibrationerne får membranen omkring cellen til at åbne eller lukke af for bestemte dele af det genetiske materiale i cellekernen. - De følelsesmæssige vibrationer fra angst, vrede, bekymring og sorg påvirker cellerne, så de aktiverer de gener, som er beregnet på belejring eller forsvar. Dette er hensigtsmæssigt i en given situation, men ikke, hvis underbevidstheden gamle overbevisninger fastholder os i negative følelser, så cellerne lukker sig og afskærer den nødvendige tilførsel af næring og fjernelse af affaldsstoffer. – Resultatet bliver inflammation, som er baggrund for sygdom.
Udefra påvirkes cellerne af den mad vi spiser, giftig kemi i vores omgivelser mm. 
Bruce Lipton henviser i sin bog til undersøgelser, der har vist ,at næsten alle alvorlige sygdomme, har været sat i forbindelse med kronisk stress.
Udfordringen er derfor, at få ryddet op i underbevidstheden, så ”belejringsfunktionen” kan ophæves og cellerne igen åbner sig for den tilførsel af næring og fjernelse af affaldsstoffer, som er nødvendig for en sund krop.
Læs endvidere, om ubalance i kroppen, her:
Kend dig selv
Tilbage til: Spirituel udvikling
Tilbage til: Kort om min baggrund og terapien
Tilbage til: Balance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv
Tilbage til: Kroppen
Tilbage til: Multi Inkarnations Terapi
Relationer
Vi lever livet gennem relationer. Relationen til os selv og til andre. Kvaliteten i vores relationer bygger på nærvær og et åbent hjerte. - Vores kendskab til os selv og vores villighed til ærligt at tage ansvar for egne følelser og reaktioner. Vores mod til at være sårbar.
Vores relation til os selv er derfor grundlaget for vores øvrige relationer. Hvis vi ikke kender os selv, og er ærlige og omsorgsfulde over for os selv og vores behov, vil vores relation til andre heller ikke være nærværende og ærlig. Vi vil - ubevidst - have skjulte overbevisninger og forventninger, som medfører usikkerhed og skuffelse i relationen. Dette kan medføre, at vi lukker vores hjerte for den anden.
Mærk dig selv og stå ved dig selv. Giv udtryk for, hvordan tingene opleves og føles for dig, så den anden kan mærke dig og herved føle sig tryg ved dig. Spørg ind, hvis du er i tvivl om, hvad den anden mener, i stedet for at begynde at tolke på dét, som du er i tvivl om. Når begge parter ærligt påtager sig deres ansvar - og derfor ikke har behov for at projicere ansvar over på den anden - kan der skabes en dyb og ægte relation.
Udviklingen af dybe og ægte relationer bygger endvidere på, at vi hver især føler os forstået og værdsat. At vi husker at give udtryk for vores omsorg og kærlighed på en måde, som den anden også forstår som kærlighed. Og at vi udviser ægte interesse overfor dét, der er betydningsfuldt for den anden.
Tilbage til: Personligheden
Tilbage til: Kroppen
At leve det
'Kend dig selv og lad dit autentiske liv folde sig ud', er budskabet på min hjemmeside. - Fine ord, men er det mere end det?
Når mit eget liv ikke folder sig ud på den måde og i det tempo, som min personlighed ønsker, kan jeg i øjeblikke miste tilliden og med sarkasme tænke: 'Hvordan synes du egentlig selv, det går, Hanne?'
Men - i endnu flere øjeblikke lever tilliden i mig, som en dyb vished, jeg ikke kan fornægte.
Når jeg er tilstede i Nuet og kan mærke hele mit væsen og den energi, der forbinder mig med min dybere bevidsthed, - så ved jeg. Så giver alt i mit liv mening. Jeg ved, hvad der har skabt min nuværende virkelighed, og hvad der skal til for at ændre den - eller ændre måden, jeg opfatter den på. Ved, øjeblik for øjeblik, at have modet til at se mig selv i øjnene og bevidst undersøge gyldigheden af de tanker, som skaber min oplevelse af mit liv.
Livets udfordringer gør, at vi falder ind og ud af denne forbundenhed. Vi veksler mellem at identificere os med Personligheden og Det Autentiske Selv. Når vi alene identificerer os med Personligheden, indfanges vi i dens gamle historier, overbevisninger og holdninger. - Men, når vi er bevidst herom, kan vi til enhver tid vælge at tage vores autoritet tilbage. Ved at hæve vores bevidsthed og energi, genskaber vi forbindelsen og balancen mellem Personligheden og det Autentiske Selv.
At leve i nuet, med nærvær, undren og et åbent hjerte, vil bringe os nærmere en forståelse af os selv og vores fulde væsen.
Tilbage til: Forsiden
Tilbage til toppen af siden