FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
PARTERAPI
intensivt retreat forløb
5 dages forløb med terapi og coaching
med fokus på personlighedsudvikling for den enkelte.
For dig og din partner - med lyst til at arbejde med både jer selv og jeres relation på et dybere plan. Et intensivt forløb, som foregår i en atmosfære af ro og fordybelse, og hvor I begge er støttet af hver jeres terapeut.
Formål og indhold
Ofte går vi fejl af hinanden, fordi vi bliver fanget i vores gamle mønstre, vaner og tankeformer. Vi vikler os ind i en uklar og vildledende kommunikation, i stedet for at give udtryk for, hvad vi selv føler. Ofte fordi vi tidligere har oplevet, at disse følelser har medført en reaktion hos andre, som har gjort os utrygge.
Løsningen ligger ikke i, at du eller din partner forsøger at overbevise den anden eller lave hinanden om; men i at I hver især erkender, hvordan I har det  - og står ved det, over for jer selv og den anden.
Forløbet er bygget op omkring individuelle terapi-sessioner, samtaler og fælles coaching.
Forløbet foregår i retreat for at intensivere de processer, der igangsættes af terapien, ved at give jer mulighed for fordybelse i trygge omgivelser, uden udefra kommende krav og forventninger.
Gennem forløbet vil I opleve,
  • at blive bevidst om egne tankeformer, vane- og handlingsmønstre
  • at prøve nye måder at kommunikere og indgå i relation med hinanden på; coachet af terapeuterne
Formålet hermed er,
  • at I begge bliver i stand til at forstå og tage ansvar for egen andel i jeres relation og eventuelle konflikter
  • at I lærer at kommunikere på en måde, hvor I kan tage vare både på jer selv og på jeres relation
Ved at forstå dig selv og dine reaktioner, får du mulighed for at vælge at forholde dig til din partner på en ny måde og for at acceptere, at jeres forskelligheder kan være med til at styrke et ligeværdigt partnerskab.
Sådan foregår det
Både du og din partner har egen terapeut/coach gennem hele forløbet, der foregår som en blanding af individuel terapi og coachede samtaler mellem jer.
Den individuelle terapi foregår som et 4-dages forløb med Multi Inkarnations Terapi, som er en psyko-spirituel terapiform, bestående af samtale og regression. Hver session varer ca. 3 timer dagligt. Du kan læse mere om Multi Inkarnations Terapien på vores hjemmesider eller ringe til os.
Sessionerne vil foregå om formiddagen, med efterfølgende tid til refleksion, fordybelse og renskrivning af notater.
Om eftermiddagen mødes vi alle fire og arbejder sammen videre med de temaer, der er dukket op under jeres sessioner.
Efter aftensmåltidet vil der være mulighed for at deltage i en fælles time, som kan bruges til dialog, meditation eller andet. Aftenen kan også bruges til hvile, egen fordybelse og refleksion.
I skal være indstillet på, at I under opholdet har hvert jeres værelse, for at skabe optimalt rum for den enkelte til at være med - og give opmærksomhed til - egen proces.
Sidste dag vil blive brugt til refleksion og afklaring, både individuelt og omkring jeres parforhold. Hvad har I brug for at give jer selv? Hvad har I brug for fra den anden? Hvad skal der til, for at det er muligt?
Terapeuter
Foregår i samarbejde med:
WORKING SPIRIT
v/Susanne Lynge Riber, København.
Telefon 2186 4945
Se hjemmeside under "Links"
Øvrige oplysninger
Sted og dato:
Efter aftale
Pris pr. deltager:
Antal deltagere:
Du og din partner
Tilbage til Kursusoversigt
Tilbage til toppen af siden