FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
PERSONLIG LEDELSE OG RELATIONSKOMPETENCE
gennem autentisk nærvær
Du skaber dit liv gennem den måde, hvorpå du møder det, der sker i øjeblikket
Det nærvær og den bevidsthed, som du møder det med
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at kunne indgå mere autentisk, kreativt og trygt i relationer til andre. – Private forhold, arbejdsgrupper og andre teams.
Kurset skræddersyes efter aftale til virksomheder eller teams af privatpersoner, med  udgangspunkt i deltagernes situation og det ønskede mål for kurset.
Opfølgning omkring konkrete problemstillinger, som er blevet bevidstgjort under processen, kan efterfølgende ske ved individuelle samtaler eller terapi.
 
Hvad vil det sige at have personlig ledelse og relationskompetence  
  • PERSONLIG LEDELSE vil sige, at du er i stand til at mærke dig selv og kender egne svagheder og ressourcer og at du herved er i stand til at tage ansvar for dine følelser og den adfærd, som de skaber.
Du bliver herved i stand til at se på og udfordre vaner, holdninger, adfærd og værdier når disse påvirker dit samvær med andre på en uhensigtsmæssig måde. 
  • RELATIONSKOMPETENCE vil sige, at du indgår i relationer med andre med god  personlig ledelse og har forståelse for, hvordan dit eget bidrag og adfærd påvirker relationen, positivt som negativt.
Ved at kommunikere med udgangspunkt i, at kunne mærke dig selv og tage ansvar for de følelser andre vækker i dig og ved at sige til og fra på en måde, så andre kan mærke dig og have tillid til dig og det, du giver udtryk for. – Herved, skabes forudsætning for relationer og samarbejde i gensidig respekt og tillid, hvor der er grobund for inspiration og udfoldelse af ressourcer.
Hvor og hvorfor er der brug for personlig ledelse og relationskompetence
I både personlige relationer og i arbejdsgrupper er forudsætningen for at nå sit mål, en indsats fra den enkelte samt et godt samspil mellem de involverede. Succesen bliver skabt, når der er fokus på fælles værdier og succesmål og når alle føler sig som en meningsfuld del, ved at byde ind med det, som er deres særlige kompetence.
Ved, at den enkelte er i stand til at påtage sig ansvar for eget bidrag og adfærd og formidle dette på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde, vil relationer blive næret og medvirke til et succesfuldt samarbejde og skabe et miljø, hvor den enkelte er tryg og evner at omstille sig, når omstændighederne kræver forandring.
Dette forudsætter, at den enkelte har udviklet personlig ledelse og relationskompetence.
Når du behersker personlig ledelse og relationskompetence, vil du opdage at det ofte er små holdningsændringer hos den enkelte, der skal til, for at ændre dynamikken i forholdet eller i gruppen radikalt. 
Oplysninger om kursusindhold mm
Kontakt venligst kursusudbyder:

WORKING SPIRIT

ved/ psykoterapeut Susanne Lynge Riber, København.
Tilbage til Kursusoversigt