FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
MIT-SESSIONER
Uddybende

SESSIONER MED FOKUS PÅ RELATIONEN TIL DIG SELV OG ANDRE
Personlighedens historier - dine valg og handlinger
Healing af Det Indre Barn
1 dags forløb
Din kontakt til dig selv
Sessionens intension er, at du skal opleve, hvordan du har det med Dit Indre Barn og heale den adskillelse, der kan være.
Betegnelsen, Det Indre Barn, står i Multi Inkarnations Terapien for det guddommelige aspekt i din krop, som holder det potentiale, som netop du skal integrere i dit liv.
I sessionen får du også mulighed for at skabe kontakt til Dit Højere Selv, din uendelige visdom og kærlighed. Her, hvor du har alle svarene, i dig selv.
Tilbage til sessionsmenu
Højere Selv session
4-dages forløb
Du har svarene i dig selv
I dette 4-dages forløb, indgår ovennævnte session, Healing af Det Indre Barn, som den første dag.
I sessionsforløbet arbejder du på at blive bevidst om din kontakt til Dit Højere Selv og dets visdom og kærlighed. Her, hvor du har alle svarene, i dig selv.
Gennem regressionen, har du mulighed for at gå ind i tidligere oplevelser og mærke, hvad disse har gjort ved dig. Du vil under regressionen kunne heale og forløse de tankeformer og følelser, som oplevelsen har sat i dig og som din krop ubevidst har reageret på, - uden at forholde sig til om reaktionen nu også er hensigtsmæssigt for dig i dag.
De erkendelser, som du - under vejledning af Dit Højere Selv - samtidig uddrager heraf, vil give dig mulighed for fremover at vælge nye måder at handle på.
Ved samtidig at blive bevidst om, hvordan det føles at være i kontakt med Dit Højere Selv og hvordan det føles, når du har identificeret dig med Personlighedens historier, kan du fremover vælge at lade kontakten med Dit Højere Selv være baggrund for dine valg og handlinger.
Højere Selv sessionerne er som regel det sessionssæt, der anbefales, hvis du ikke har arbejdet med Indre Barn og Højere Selv før.
Tilbage til sessionsmenu  
Tema session
1-4 dages forløb
Hvorfor sker det samme for mig igen og igen?
Tema-sessionerne har fokus på et bestemt tema i dit liv, som du ønsker at få en dybere forståelse af. Så du bliver i stand til at agere og handle på en måde, der der vil være mere hensigtsmæssig for dig. Tema-sessioner kan, for eksempel, være omkring svigt, vrede, magtesløshed, mistillid, parforhold og så videre.
Under regressionen kan du gå tilbage til episoder i dette liv, inden du undersøger, hvordan temaet har udspillet sig i tidligere liv.
Tema-sessionerne kan vare fra 1 til 4 dage.
Tilbage til sessionsmenu 
Krops session
1-4 dages forløb
Hvad forsøger min krop at fortælle mig?
Sygdom kan være kroppens måde at fortælle os, at der er ubalance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv. Krops-sessionerne kan medvirke til at få belyst en sygdoms opståen og bruges som selvhealing under sygdomsforløb.
Vejledt af Dit Højere Selv, har du under sessionen mulighed for, at få bevidstgjort de tanke- og følelsesmæssige ubalancer, der kan have medvirket til sygdommens opståen. Du får herved mulighed for at heale disse og frigøre den stagnerede energi, der har været bundet heri. Kroppen får herved mulighed for at genoprette sin balance og mulighed for at heale sig selv, samtidig med at den får tilført nye ressourcer.
Da sygdom kan skyldes både indre og ydre faktorer er det vigtigt, at undersøge begge faktorer for, at skabe de bedste muligheder for helbredelse.
Krops-sessionerne kan tages som 1- 4 dages forløb, og kombineres med Tema-sessionerne.
Tilbage til sessionsmenu  
Forældre session
4 dages forløb
Hvorfor har jeg det sådan med mine forældre?
I dette 4-dages forløb arbejder du specifikt med relationen til dine forældre .
Vores forældre er normalt de første mennesker, som vi indgår en dyb personlig relation med. Det, vi har lært af dem og oplevet i relationen til dem, har grundlæggende medvirket til at skabe vores billede af os selv og verden.
Vores forhold til vores forældre afspejler vores forhold til andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at blive bevidst om ubalancer i forholdet til vores forældre, så disse ubalancer kan erkendes og heales.
I Forældre-sessionen vil du først opleve perioden før undfangelsen, selve undfangelsen, perioden i din moders mave og selve fødslen. Herved kommer du i kontakt med dit oprindelige væsen, inden dette blev til en personlighed. Efterfølgende vil du komme tilbage til oplevelser, der har været med til at skabe dit selvbillede og din relation til dine forældre. Du får herved mulighed for at heale og forløse uhensigtsmæssige tankeformer og følelser.
Tilbage til sessionsmenu

SESSIONER MED FOKUS PÅ ENERGIERNE OG ARKETYPERNE
Hvad Personlighedens historier har gjort ved energierne i dig
Indre Mand/Indre Kvinde
4 dages forløb
Bliv bevidst om, hvordan du oplever det feminine og det maskuline i dig selv.
Skabelse sker ved forening af den maskuline og den feminine energi. Det er derfor vigtigt, at vi har adgang til begge disse energier i os og at de er i balance.
Som kvinde eller mand, er vi normalt i vores opvækst blevet påvirket til at have bedre kontakt til den ene af energierne og skabe identifikation heri. Men den viden, som den feminine energi rummer, har brug for den maskuline energi for at blive omsat i handling. Viden uden handling bliver passiv. Handling uden viden bliver aggressiv. Vi har derfor brug for, at de feminine eller maskuline energier, som vi har undertrykt, bliver forløst, så vi kan lade viden og handling i forening skabe os et meningsfuldt liv.
Du vil i sessionen opleve, hvordan den feminine og maskuline energi - på baggrund af tidligere oplevelser - eksisterer og arbejder i dig, og hvordan du kan bruge energierne mere hensigtsmæssigt og opnå bedre balance mellem dem. 
Tilbage til sessionsmenu  
Indre Mor/Indre Far
4 dages forløb
Bliv bevidst om, hvordan du oplever den faderlige og moderlige energi i dig selv.
Dette forløb handler dybest set om at genoprette tilliden til din egen kraft og visdom.
I vores opvækst har vores forældre repræsenteret autoriteten og kærligheden for os. Skabt vores opfattelse af, hvordan en mor og far er. Denne begrænsede opfattelse står i vejen for, at vi kan skabe kontakt til det fulde potentiale af disse energier, som vi har i os selv. Så vi kan være vores egen kærlige mor og far og give os selv den kærlighed og støtte, som vi har brug for.
I sessionen vil du arbejde med at skabe kontakt til disse energier i dig og blive bevidst om din egen kraft og visdom, Dit Autentiske Selv.
Når du ikke længere vil søge dine behov opfyldt uden for dig selv, vil dette ændre den måde du møder andre mennesker på og skabe bedre balance i dine relationer.
Tilbage til sessionsmenu
Seksualitets session
4 dages forløb
Bliv bevidst om, hvordan du oplever og bruger livskraften/skaberkraften i dit liv.
Seksualitetsenergien er den livskraft/skaberkraft, der gennemstrømmer kroppen, og forbinder krop med ånd. Dette sessionsforløb giver dig mulighed for at få bedre adgang til kraften i dig. Livskraften/skaberkraften, som giver dine valg deres styrke.
Valg foretages mellem tillid og frygt. Tillid til at overgive dig til egen indre kraft og livets foranderlighed, eller en frygt, som er skabt gennem tidligere oplevelser og påvirkninger fra omgivelserne. Frygt for at miste kontrollen. Måden du oplever livskraften/skaberkraften i dig er afgørende for, hvordan du fører dine visioner ud i livet.
Du vil i sessionen opleve tidligere liv med fokus på din seksualitet og vil erfare, hvordan du  henholdsvis har misbrugt, undertrykt eller i højeste frekvens udlevet  den seksuelle energi. Du vil blive opmærksom på, hvordan du oplever og bruger energien i din krop i dag og arbejde med at frigøre fastlåst energi, så du kan bruge denne kraft i alle aspekter af dit liv.
Tilbage til sessionsmenu  
Sjælscentrering
1 dags forløb
Bliv bevidst om, hvad dit sjælsformål er.
Sessionen handler om den spirituelle arv i din slægt. Hvilke dybere kvaliteter, livsopfattelse, der er videregivet til dig.
Hensigten er at du finder dit sjælsformål og bliver bekendt med din sjæls energi og dit guddommelige ophav.
Tilbage til sessionsmenu
Tilbage til toppen af siden