FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
KEND DIG SELV
Personligheden og Det Autentiske Selv
Personligheden
Om vores Personlighed kan det overordnet siges, at den oplever dualistisk; rigtigt eller forkert, godt eller dårligt. Personlighedens virkelighed er den fysiske verden, og den har derfor sin identitet i sine oplevelser og erfaringer, sine valg og handlinger, - 'Personlighedens historier'.
Baggrunden, for vores valg og handlinger, skal søges i vores opvækst og tidligere erfaringer. Oplevelser i opvæksten og måden vi spejles på af vores omgivelser, skaber det selvbillede, der kan styrke eller begrænse os i vores livsudfoldelse.
Som barn er du afhængig af dine forældres omsorg og kærlighed. Dine forældres historier, - deres frygt eller tillid til livet og andre mennesker, - afspejles i deres opdragelse af dig. Din oplevelse af, om du er værd at elske og må tage din plads, skaber den selvfølelse, som du bærer med dig ind i voksenlivet.
- Føler du dig elsket, som du er, eller skal du gøre noget særligt for, at gøre dig fortjent til kærlighed?
- Sætter du dine grænser over for andre, eller svigter du hellere hensynet til dig selv?
- Hvor meget fylder "jeg burde" eller "jeg skulle" i dine valg?
Har du som barn oplevet en ubehagelig reaktion fra andre, når du udtrykte dine følelser og behov, vil du senere - som voksen - ofte have svært ved at udtrykke disse.
Sådanne begrænsninger, - skabt af gamle overbevisninger om os selv og andre, - vil præge de relationer vi har i vores liv, så længe vi lever indfanget i fortiden, - i Personlighedens historier.
Læs mere her om
Relationer
For at undgå at mærke smerten og angsten fra disse historier, forsøger vi at undgå bestemte situationer eller oplevelser. Vi dulmer kroppens følelser ved at (over)spise, -drikke, -arbejde, tage stoffer osv., og søger nærvær og kærlighed uden for os selv. Oftest uden at finde, hvad vi søger. For har vi ikke nærvær og kærlighed til os selv, har vi også svært ved at have det i relationen til andre.
På et tidspunkt kan livet føles meningsløst eller vi kan være bange for at deltage i det. 
Personlig udvikling
Vejen ud af denne tilstand er, at vende opmærksomheden indad og undersøge de overbevisninger og beslutninger, der ligger bag de valg og handlinger, som har skabt din nuværende situation.
Du er ikke et afhængigt barn længere. Det, der syntes umuligt at ændre som barn, ser anderledes ud i dag, når du ser det med voksne øjne.  - Er dine overbevisninger, om dig selv og andre, i virkeligheden sande for dig i dag? Er du i virkeligheden den, som du tror, du er? Hvem var du, før andre fortalte dig, hvordan du skulle være?
Når du har fået bevidsthed på årsagen til dine valg og handlinger, kan du træffe nye valg. Valg, som er baseret på kærlighed, respekt og omsorg for dig selv. Valg, som kan bringe det ind i dit liv, som du virkelig ønsker.
Tilbage til: Personlig/Spirituel udvikling og Terapi
Tilbage til: Samtale og healing
Tilbage til: Multi Inkarnations Terapi
Det Autentiske Selv
Hvem, eller Hvad, der har skabt Universet - og os - har gennem tiderne været menneskehedens store spørgsmål. - Tidsperiode, kultur og religion har været grundlag for tro og viden. I dag er den moderne videnskab en vigtig medspiller i vores søgen efter svar.
Ånd/Spirit, Gud, lys, ubegrænset visdom og ubetinget kærlighed er udtryk, som mange kulturer og spirituelle lærere gennem tiderne har brugt om vort universelle/guddommelige ophav. I vor tid udtrykkes det ofte, som Intelligens, ren Bevidsthed. En Energi, der udtrykker sig i alle former og er essensen i alt, der er.
Læs mere her:
Skabelse
Mennesket er, således set, et bevidsthedsvæsen, som udtrykker sig gennem sin krop. Det enkelte menneske er skabt perfekt, som det er. Ved at leve den, vi er skabt til at være, udfylder vi den plads, der er netop vores, i den store enhed.
'Det Autentiske Selv' er en af mange betegnelser for vores indre kontakt til den universelle Bevidsthed, som vi alle udspringer af. - I Multi Inkarnations Terapien anvendes betegnelsen 'Det Højere Selv' om dette indre nærvær, som aldrig forlader os, selv når vi glemmer eller ignorerer det.
Efter de første barndomsår, mister vi ofte den bevidste kontakt hertil og begynder i stedet at identificere os med den Personlighed, som vi skaber i vores opvækst (se ovenfor). Vores opfattelse, af 'virkeligheden' og vores muligheder, bliver herved begrænset til Personlighedens forestillinger herom.
På et tidspunkt, begynder mange af os dog igen at åbne os for det indre nærvær, som vi ubevidst husker og længes efter. Vi får igen kontakt til vores dybeste essens og vores muligheder for at være bevidste medskabere af den virkelighed, vi lever i.
Spirituel udvikling
Når du vælger at lade din opmærksom gå indad, vil du opleve, at du er mere end din krop og dine tanker. Gennem dit Autentiske Selv vil du opleve, at du er forbundet med alt og er del af universets energi, visdom og ubetingede kærlighed. - Og at du, hér, finder svarene på alle dine spørgsmål, i dig selv.
Du kan nu leve ud fra en dybere forståelse af begivenhederne i dit liv. - Vejledt at Dit Autentiske Selv, kan du leve et liv, i samklang med hele dit væsen. 
Tilbage til: Personlig/Spirituel udvikling og Terapi
Tilbage til: Multi Inkarnations Terapi
Balance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv
Når du får kontakt til din essens, vil du opleve, at Personligheden og Det Autentiske Selv lever i dig uden adskillelse. En oplevelse af adskillelse ligger alene i den begrænsede måde vi, som mennesker, kan opfatte os selv på.
Som mennesker kan vi til tider synes, at det, der sker i vores liv, ikke er retfærdigt og burde være anderledes. Vi synes, at vi har gjort vores bedste, og alligevel, oplever vi sorg og smerte. Kroppen kan blive syg, som en måde at fortælle os, at der er ubalance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv.
- Vi har måske glemt at lytte indad og lytter i stedet til sindets overbevisninger om os selv og andre. Overbevisninger, som måske skaber frygt og utrygge følelser i kroppen. Eller overbevisninger, som gør, at vi ikke accepterer os selv, som vi er, og derfor ikke behandler os selv med respekt og omsorg.
Dit Autentiske Selv ved, hvorfor dit liv ser ud, som det gør og at alt er, som det skal være, - på baggrund af de (måske ubevidste) valg og handlinger, som du har foretaget. Og Det ved, hvad der skal til, for at ændre det.
Det er din Personlighed, der skelner mellem om resultatet, af dine valg og handlinger, er godt eller dårligt, rigtigt eller forkert. Når resultatet gang på gang ikke er som forventet, kan din Personlighed miste tilliden til livet og til sig selv, og du kan føle afmagt i din livssituation. - Du lever herved ubevidst indfanget i Personlighedens dramaer. Men når du først indser dette, kan du frigøre dig heraf.
Ved at genetablere kontakten til Dit Autentiske Selv og dets vejledning og inspiration, kan du forløse og heale Personlighedens dramaer. Du kan herefter træffe nye bevidste valg og beslutninger, og skridt for skridt skabe et meningsfuldt liv, i overensstemmelse med den, som du virkelig er.
Læs her:
Lad dit autentiske liv folde sig ud
Tilbage til: Personlig/Spirituel udvikling og Terapi
Tilbage til: Skabelse - Dit liv
Multi Inkarnations Terapi
Multi Inkarnations Terapien er en psyko-spirituel terapi, hvor du får bevidstgjort og forløst de ubevidste tankeformer og følelser, som Personlighedens historier har sat i dig, - og hvor du får oplevet din eksistens i en større sammenhæng.
Du vil opleve, at du har svar på alle dine spørgsmål i dig selv, og kan træffe nye bevidste valg, som leder hen mod dét, som for dig giver mening og livsglæde.
Læs mere om
Multi Inkarnations Terapi
Tilbage til: Personlig/Spirituel udvikling og Terapi
Tilbage til: Sygdom

KROPPEN
Din krop er bolig for din Bevidsthed og dennes redskab til at handle. - Vær opmærksom på, at du er tilstede i din krop og ikke kun 'lever i dit hoved'. Din krop huser dine følelser og fortæller dig sandheden om, hvordan du har det.
Nye videnskabelige opdagelser understøtter teorien om, at vores dybeste overbevisninger og holdninger er skabende for vores liv og helbred (se link til 'Skabelse og ny videnskab' nedenfor).
Syreoverskud i kroppen kan medføre sygdom og smerter. Det er derfor vigtigt at understøtte opretholdelsen af kroppens syre-basebalance (pH-værdi), som hovedsagelig påvirkes gennem vores kost og motion, samt vores følelser.
Følelsesmæssige ubalancer afspejler sig i kroppen i form af spændinger og uharmonisk åndedræt.
Gennem Åndedrættet har kroppen forbindelse til den livsenergi, der har skabt den.  Gennem indåndingen får kroppen - via blodet - tilført den ilt, som er nødvendig for kroppens livsvigtige processer, mens der gennem udåndingen sker en udskillelse af hovedparten af affaldsstofferne herfra. Herudover påvirker åndedrættet blodcirkulationen i kroppen. - Dit åndedræt har derfor stor indvirkning på din livskvalitet.
 • Kroppen har brug for sund kost/drikke og bevægelse, så den kan producere energi til alle sine magiske processer og få udskilt affaldsstofferne herfra.
  Mærk hvilken form for kost og motion, som passer til dig. Vores kroppe trives ikke alle med det samme. Vælg det, som skaber glæde og velvære for dig.
For at opretholde kroppens Syre-basebalance må du være opmærksom på, at det, som du spiser og drikker, bidrager hertil, da syreoverskud er ødelæggende for cellemiljøet og derved grobund for sygdom. - Du kan, blandt andet, finde vejledning herom på Nettet.
Stræk- og åndedrætsøvelser bidrager til frigøre og udskille ophobede affaldsstoffer i musklerne.
Gennem det, som vi spiser og drikker, skal vi endvidere have tilført de vitaminer og mineraler, som er nødvendige for at styrke kroppens Immunforsvar til, at kunne beskytte os mod infektioner, forårsaget af indtrængende virus og bakterier. - I perioder, hvor Immunforsvaret er på 'overarbejde', eller hvor vores kost er ensidig, kan det være hensigtsmæssigt, at sikre kroppen de nødvendige vitaminer og mineraler gennem kosttilskud.
Ubalance i kroppen
Sygdom
Hvis din krop er i ubalance og du er blevet syg, er der ting, som du selv kan gøre for at bidrage til, at kroppen kommer tilbage i balance.
Lyt til din krop, hvis den er blevet syg.
Hvordan behandler du dig selv og  din krop? - Hvad påvirker din krop udefra?
Lever du et liv i balance med dig selv, eller lever du ud fra tillærte normer og overbevisninger om dig selv og livet? -  Læs mere
her.
 • Afgift din fysiske krop
  Find den kost og motion, samt evt. behandlinger og kure, som støtter kroppen i at frigive affaldsstoffer og som styrker immunforsvaret. Og hvil, så kroppen får ro til at genoprette ubalancer og heale sygdommen. 
Det er værd at være opmærksom på, at tarmen udgør 2/3 af immunforsvaret, og at der i dag forskes i tarmsundhedens påvirkning af det mentale velbefindende. Nogle fordøjelsesproblemer kan give nerveforstyrrelser i tarmen, som udløser ubehagelige følelser, som måske bliver henledt til irrationelle psykiske forstyrrelser i stedet for til tarmsundheden.
Læs mere herom i bogen 'Tarme med Charme' af Giulia Enders
 
 • Afgift dit sind
  Undersøg, om der er sammenhæng mellem sygdommen og, måske ubevidste, overbevisninger og holdninger til dig selv, andre og livet. Gennem bevidstgørelse heraf, bliver du i stand til tage ansvar for dig selv og vælge og handle på en ny måde, fordi du nu ved bedre.
Elsk og accepter dig selv, som du er, - så du behandler dig selv og din krop med respekt, - og  giv dig selv dét, som du værdsætter. Og husk, at det at tilgive er noget, som du gør for din egen skyld. De tilknyttede følelser bor alene i din krop, og ved at tilgive slippes blokeringer i sind og krop.
 • Vælg tanker, der tiltrækker det, som du ønsker
  Når du har kendskab til en sammenhæng mellem din sygdom og dine overbevisninger og holdninger, kan du gå i gang med at ændre disse. Skab ændring i dit liv ved - bevidst - at vælge tanker, der skaber den overbevisning, at du kan og har fortjent at leve et liv, hvor udgangspunktet er kærlighed, respekt og omsorg for dig selv.
  Læs her:
  Dit liv.
Tilbage til: Forsiden
Tilbage til: Hvad giver mening for dig
Tilbage til: Samtale og Healing
Tilbage til: Multi Inkarnations Terapi
Tilbage til toppen af siden