FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
MULTI INKARNATIONS TERAPI
Tag din kraft tilbage fra oplevelser, som dræner dig for livsenergi
genfind glemte evner og ressourcer  og
genopdag, hvem du dybest set er

Multi Inkarnations Terapien - MIT - består af sessioner med samtale og regression
Intensionen med sessionerne er
 • At få bevidstgjort og healet de tankeformer og følelser, som "Personlighedens historier" har sat i dig. Tankeformer og følelser som i dag, uhensigtsmæssigt, begrænser udfoldelsen af dit liv og binder energiressourcer i din krop.
  At få bevidstgjort sammenhængen mellem eventuel sygdom og dine overbevisninger om dig selv, andre og livet.
  Læs mere:
  Personligheden og dens historier og om Kroppen
 • At du kan genopdage glemte evner og ressourcer og bringe dem ind i dit liv igen.
 • At du skaber kontakt til din dybeste essens og bliver bevidst om, hvem du er og hvad der er betydningsfuldt for dig. - Så du kan blive en bevidst medskaber i dit liv.
  Læs mere:
  Det Autentiske Selv og Skabelse og Dit liv
Formålet med regressionen
Regressionen bruges i multi-inkarnationsterapien, som et redskab til at bringe fortrængte oplevelser og følelser ind i nuet. Når følelserne mærkes i nuet, har du mulighed for at erkende, hvad oplevelsen har gjort ved dig og herigennem heale og forløse de overbevisninger, tankeformer og følelser, som den har sat i dig.
Gamle tankeformer, som din krop i dag ubevidst reagerer på, for at beskytte dig mod oplevelser, som tidligere har voldt dig smerte. Blot, reagerer kroppen uden at forholde sig til, om reaktionen nu også er hensigtsmæssig for dig, i dag. Vores hjerne kan nemlig ikke kende forskel på det, som den ser, og det som den husker.
Når du gennem regressionen er blevet bevidst om de overbevisninger, tankeformer og følelser, der ligger bag dine valg og handlinger, kan du - med udgangspunkt i disse erkendelser - forholde dig til situationerne i dit liv på en helt ny måde. Din nye bevidsthed giver dig nu mulighed for at træffe valg og handle på en måde, der kan skabe det indhold i dit liv, som giver dig mening og glæde.
Nye valg medfører imidlertid forandringer, som kan virke skræmmende på Personlighedens behov for kontrol. Det er derfor vigtigt, at du træffer en beslutning om at ville det nye - og mærker din villighed -, så du fremover handler på de nye valg. - Og når du handler, giv så accept til den utryghed, der for en stund følger med forandring. 
Under regressionen bliver du imidlertid ikke alene opmærksom på de uhensigtsmæssige spor, som tidligere oplevelser har sat i dig. Du vil også opleve, hvordan du tidligere har levet i fuldstændig harmoni og balance med dig selv og dine omgivelser. Opdage nye sider af dig selv og nye potentialer, som du igen kan bringe ind i dit liv. - Du vil opleve, at du allerede har alt det, som du søger efter, i dig selv.
Generelt om regressionen
Under regressionen er du fuldt bevidst. Der er således ikke tale om hypnose, som bruges ved nogle former for regression. Ved brug af særlige akupunkturpunkter, kaldet ”Windows to the Sky” og blide tryk fra kranio-sakral terapien, vil du blive bragt i en afslappet tilstand. En tilstand, der gør det muligt for dig at udvide din bevidsthed og - under vejledning af Dit Højere Selv -  åbne dig for de gamle oplevelser, som du nu er klar til at bearbejde.
'Det Højere Selv' er Multi Inkarnations Terapiens betegnelse for den bevidsthed, som på den øvrige del af min hjemmeside omtales med betegnelsen 'Det Autentiske Selv', - en anden af de mange betegnelser for denne bevidsthed. Her, hvor du har svarene på dine spørgsmål, - i dig selv.
Hvorvidt du betragter de oplevelser, der kommer op under regressionen, som tidligere liv, fri fantasi eller underbevidsthedens metaforer, er uden betydning for denne, da oplevelsen - uagtet betegnelsen - kommer inde fra dig.
Sessionsforløb
Et forløb vil typisk strække sig over 4 dage af ca. 3 timer dagligt. Til forløbet hører også en opfølgende samtale. - Nogle sessionstyper kan dog tages over en enkelt eller et par dage.
Hver dag begynder med en samtale, hvor vi snakker ind til det, som du lige nu oplever som et problem eller et fokuspunkt i dit liv. Når vi er enige om, hvad der skal arbejdes med, begynder regressionen.
Under regressionen - hvor du ligger på en briks med et tæppe over dig - guider jeg dig først ind til kontakt med dit Højere Selv, som er din indre Vejleder.
Herefter guider jeg dig løbende gennem regressionen med fokus på det, som du har brug for at fordybe dig i. Samtidig nedskriver jeg det, som du fortæller om dine oplevelser og de erkendelser, som du får undervejs. Notaterne bruges under forløbet til at fastholde mening og fokus i arbejdet. Efter sessionsforløbet kan du have glæde af notaterne til at fastholde den bevidsthed, som forløbet har givet dig.
Valg af session
Inden for Multi Inkarnations Terapien er der en række sessionssæt, som ud kan se her: MIT-sessioner
Du kan læse lidt mere om de enkelte forløb ved at klikke på dem. Hver session skabes imidlertid med det, der åbnes for i den enkelte, hvorfor beskrivelserne alene angiver en overordnet ramme.
Multi Inkarnations Terapien tilbydes også som internatophold.
Se nærmere her:
Kurser
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Kontaktoplysninger og priser

Multi Inkarnations Terapiens historie
Multi Inkarnations Terapien er oprindelig udviklet af den spirituelle lærer og forfatter Chris Griscom fra New Mexico. Chris Griscom og hendes arbejde blev af mange kendt gennem skuespillerinden og forfatteren Shirley MacLaine's selvbiografiske bøger 'Dansen i Lyset' og 'Træd Indenfor', fra årene omkring 1990. Blandt Chris Griscom's egne bøger fra samme tidsperiode kan nævnes 'Tiden er en illusion' og 'Den magiske krop'.
Efterfølgende har den amerikanske gestalt- og psykoterapeut, Susan Harris, tilført terapien en psykologisk forståelsesramme, som indgår i uddannelsen hos Center for Multi Inkarnations Terapi.
Multi Inkarnations Terapien blev i 1995 bragt til Danmark af Eya Betiina Jørgensen, som i 1999 oprettede Center for Multi Inkarnations Terapi i København, hvor der tilbydes en 3-årig uddannelse til Multi Inkarnations Terapeut. - Eya Betiina Jørgensen har oversat Chris Griscom's ovennævnte bog 'Den magiske krop' til dansk.
Jeg tog uddannelsen hos Center for Multi Inkarnations Terapi fra 1999-2002.
Tilbage til: Forsiden
Tilbage til: Hvad giver mening for dig

Tilbage til: Jeg tilbyder
Tilbage til: Balance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv

Tilbage til: Kroppen
Tilbage til: Skabelse - Dit liv
Tilbage til toppen af siden