FORSIDE
PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
TERAPI
Hvad er det og hvem kan have glæde af det
KONTAKTOPLYSNINGER OG PRISER
OM LIVSOPFATTELSEN BAG TERAPIEN:
LINKS
PERSONLIG UDVIKLING - SPIRITUEL UDVIKLING - TERAPI

Hvem kan have glæde af personlig og spirituel udvikling eller terapi
De fleste af os lever i dag et liv fyldt med gøremål, indtryk og informationer, som vores tanker konstant er optaget af at ordne og bearbejde. Vores tanker er på konstant overarbejde og vi er sjældent i ro, så vi kan mærke, hvordan vi har det. Vi bliver derfor ofte overrasket, når livet bringer os i en situation, hvor vi mærker, hvordan det egentlig står til med os.
Ønske eller behov for personlig og spirituel udvikling, eller for terapi, kan opstå på flere måder.
Det kan opstå, her og nu, i forbindelse med en konkret hændelse i dit liv eller i forbindelse med sygdom. - Eller, det kan vokse frem gennem en længere periode, hvis du føler dig fanget i en begrænsende, eller på anden måde, uhensigtsmæssig adfærd, som du ikke umiddelbart ser dig i stand til at ændre. - Og, ikke mindst, kan det udspringe af en dyb længsel efter kontakt til noget, der er større end dig selv.
Ønsket eller behovet, for at lære sig selv bedre at kende, er individuelt. Det udspringer ofte af en undren og en nysgerrighed efter at forstå sig selv og sin livssituation bedre. For herigennem, at finde svaret på, hvad der skal til, for at skabe en ønsket ændring.

Hvad har skabt din livssituation - og hvad skal der til for at ændre den
Livsopfattelsen bag terapien og selvudviklingen
 • Terapi- og selvudviklingsarbejdet tager udgangspunkt i, at vi skaber vores liv gennem vores tanker, følelser og overbevisninger; de heraf følgende valg og viljen til at føre dem ud i livet. Viljen, som er drivkraften, starter som en impuls, når det bevidste understøtter det ubevidste - lyst/vilje.
Vores hjerne skelner ikke mellem, om de signaler, den modtager, stammer fra noget der sker lige nu eller fra gamle erindringer. Vi reagerer derfor ofte ubevidst ud fra de spor af frygt eller tillid, som tidligere oplevelser har sat i os. Uagtet, at det måske ikke længere er hensigtsmæssigt eller nødvendigt.
I mange situationer vil det være hensigtsmæssigt, at vi reagerer hurtigt og ubevidst, - men i nogle situationer står den ubevidste adfærd i vejen, for at nå det ønskede mål.
Motiverne bag din adfærd, dine valg og handlinger er derfor vigtige at se nærmere på, hvis dit liv ikke folder sig ud på en måde, der føles meningsfuld, eller hvis du er blevet syg.
For at få livslysten og livskraften tilbage, må du vende din opmærksomhed indad. For at kunne ændre din livssituation, må du først lære dig selv bedre at kende og blive bevidst om, hvorfor du vælger og handler, som du gør. Hvorfor du har det, som du har det.
Og ikke mindst, hvem du er, - dybest set. 
 • Tilgangen til den spirituelle udvikling hviler på anerkendelsen og erkendelsen af, at vi er mere end vores tanker og vores krop. At vi er del af noget større, som der er mange udtryk for. Blandt andre - Ånd/Spirit, Gud, Ren Bevidsthed og Ren Intelligens.
Og på anerkendelsen af, at vi lever i et holistisk univers af energi. At skabelse sker i dette energifelt. Og at vi gennem vores tanker, følelser og emotioner påvirker skabelsen af den virkelighed, vi lever i.
Personlig udvikling
Personlig udvikling tager sigte på, at du bliver bevidst om, hvad der ligger bag de valg og handlinger, som har skabt dit liv og dine relationer. Dine overbevisninger og holdninger. - Så du forstår dig selv og din adfærd og herved kan træffe bevidste valg, der tjener dét, som du ønsker i dit liv.
Læs her om
Personligheden
Formålet er, at du kan skabe en mere hensigtsmæssig adfærd og bedre relationer, - til dig selv og til andre.
Spirituel udvikling
Spirituel udvikling tager sigte på, at du bliver bevidst om, at du er mere end din krop og dine tanker. At du får skabt kontakt til din essens, Dit Autentiske Selv, og husker, hvem du dybest set er. - Og at du oplever, at du, hér, finder svarene på alle dine spørgsmål, i dig selv.
Læs her om
Det Autentiske Selv
Formålet er, at du oplever dig selv og dit liv i en større sammenhæng og herved får en dybere forståelse af dit liv. At du bliver bevidst om hele dit væsen og hvordan du, øjeblik for øjeblik, skaber din egen virkelighed gennem dine tanker, følelser og overbevisninger, - så du får mulighed for, at blive en bevidst medskaber af dit liv.
Terapi
Terapien tager sigte på, at du får bevidsthed på de ubevidste overbevisninger, tankeformer og følelser, der er medvirkende årsag til uhensigtsmæssig adfærd eller sygdom.
Formålet er, at du gennem oplevelse og erkendelse bliver bevidst om, hvad dine ubevidste overbevisninger og holdninger gør ved dig. Herigennem frigives fastlåste energiressourcer i din krop, som kan genskabe sin balance, og de selvhelbredende egenskaber understøttes. Med dit nye kendskab til dig selv, kan du vælge en hensigtsmæssig adfærd og træffe valg, der tjener det, som du ønsker i dit liv.
Læs her om
Balance mellem Personligheden og Det Autentiske Selv.

HVAD GIVER MENING FOR DIG
Når du ønsker at skabe en ændring i dit liv eller din krop, er der flere tilgange, du kan vælge hertil.
For eksempel gennem bevidstheds- og energiarbejde, eller gennem mere kropsbaserede terapier.
Uanset, hvilken tilgang du vælger, vil den på et tidspunkt bringe fokus på de andre aspekter og medvirke til øget bevidsthed om, hvem du er og hvordan dit sind og din krop fungerer sammen
Så vælg den tilgang, der er mest ressourcefuld. Det - der for dig - giver størst mening og glæde, lige nu.
 
JEG TILBYDER
Bevidstheds- og energiarbejde
 • SAMTALE OG HEALING 
  Afklarende samtale omkring dét, der fylder i dit liv lige nu.
  Efterfølgende healing, hvis det ønskes. 
  Læs nærmere her  
 • MULTI INKARNATIONS TERAPI
  En psyko-spirituel terapiform, bestående af samtale og regression. Terapien tager sigte på at bevidstgøre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og genskabe balance i krop og sind. Når du er bevidst om baggrunden for dine holdninger og din adfærd, kan du  ændre disse og træffe nye bevidste valg, som tjener det, du ønsker.
  Læs nærmere her
Terapien tager udgangspunkt i din egen indre visdom og er således både personlig og spirituel udvikling.

KORT OM MIN BAGGRUND OG TERAPIEN
Terapeutisk uddannelse
Jeg har en 3-årig psyko-spirituel uddannelse, som Multi Inkarnations Terapeut, fra Center for Multi Inkarnations Terapi i København, 1999-2002.
Herudover har jeg gennem mange år deltaget i bl.a. psyko-spirituelle seminarer og retreats, hvor senest  den amerikanske læge, spirituelle lærer og forfatter Richard Moss har været en stor inspiration.
Terapien
Multi Inkarnations Terapien er oprindelig udviklet af den spirituelle lærer og forfatter Chris Griscom fra New Mexico. Efterfølgende har den amerikanske gestalt- og psykoterapeut, Susan Harris, tilført terapien en psykologisk forståelsesramme, som indgår i uddannelsen hos Center for Multi Inkarnations Terapi.
Chris Griscom og hendes arbejde blev af mange kendt gennem skuespillerinden og forfatteren Shirley MacLaine's selvbiografiske bøger 'Dansen i Lyset' og 'Træd Indenfor', fra årene omkring 1990.
Inspiration
Inspireret af omstændigheder, erfaringer og erkendelser i mit eget liv,
har jeg gennem de seneste 30 år søgt større psykologisk og spirituel indsigt omkring dét, at være menneske. - Hvad er vores dybeste essens og potentiale, hvad er betydningsfuldt og hvad er livet egentlig for noget?
I dag oplever jeg, at være forbundet med noget, der er større end 'mig selv'. En energi, der går hinsides min krop og mine tanker. Når jeg forbinder mig med denne energi finder jeg en indre vejledning og kærlighed, der kan skabe ro og klarhed i forvirrede tanker og en utryg krop.
Jeg tror, at vi alle er spirituelle væsener forbundet i den universelle energi. Hver, med vores særlige gaver og evner, som vi er her for at dele med andre. Når vi er i kontakt med den universelle energi/bevidsthed, hæver vi vores egen bevidsthed og energi, så vores motiver og handlinger udspringer af størst mulig klarhed og renhed. Til glæde for os selv og andre. - Jeg oplever det, som en af de største udfordringer i dagligdagen, at holde mig 'vågen' og bevare denne kontakt og et åbent hjerte.
Tidligere arbejdsliv
Tidligere, har jeg beskæftiget mig med en helt anden type arbejde. Jeg har blandt andet 30 års erfaring i offentligt regi. Senest, 26 år med kommunal teknisk sagsbehandling.
Terapeutiske foreninger
Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.
Ovennævntes hjemmesider findes under "Links"
Tilbage til: Forsiden
Tilbage til: Kontaktoplysninger og priser
Tilbage til toppen af siden